Poznaj gry Team Players

WYBIERZ GRĘ
Team Players Icon

Motywacyjna – Pozytywnie Zakręceni

Gra Pozytywnie Zakręceni nawiązuje do teorii analizy transakcyjnej, zgodnie z którą jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba znaków rozpoznania. Znakiem rozpoznania nazywamy każdy rodzaj sygnału wysyłanego przez człowieka, dającego znak drugiej osobie, że ją widzi (spojrzenie, uśmiech, uścisk ręki, słowa itd.). Uzyskiwanie znaków rozpoznania jest niezbędne do życia i prawidłowego rozwoju. Organizacje różnią się pod tym względem. O niektórych można powiedzieć, że są to pustynie. Menedżerowie w takich firmach mają wewnętrzne przekonanie, że „jeśli nie mówią, że jest źle, to znaczy, że jest dobrze”. Gra Pozytywnie Zakręceni zachęca pracowników do wzmacniania, nagradzania takich zachowań współpracowników, które zwiększają motywację, wpływają na dobrą atmosferę pracy, budują otwartość i szacunek do siebie nawzajem.

DLA KOGO?

„Pozytywnie zakręceni” skierowana jest do osób kontaktujących się ze sobą na co dzień w sprawach zawodowych, np. z jednego działu, z działów mających wiele interakcji ze sobą lub pracowników różnych szczebli zarządzania, np. podwładni i przełożeni.

+


KIEDY SIĘGNĄĆ?

Dobrze sięgnąć po grę „Pozytywnie Zakręceni” w momencie, gdy:

 • Istnieje potrzeba poprawy atmosfery w miejscu pracy poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań i relacji między pracownikami.
 • Chcesz zwiększyć motywację w zespole oraz poprawić efektywność pracy poprzez budowanie otwartości i szacunku.
 • Zauważasz potrzebę zmiany kultury organizacyjnej na bardziej inspirującą i wspierającą rozwój zespołów.
 • Poszukujesz narzędzia, które pomoże Ci nagradzać i wzmocnić pozytywne zachowania wśród pracowników, aby stworzyć bardziej harmonijne środowisko pracy.
 • Chcesz inspirować i motywować zespół do osiągania wspólnych celów poprzez budowanie pozytywnych relacji i współpracy.

+


NA JAKIE PROBLEMY?

 • Niskie zaangażowanie pracowników: Gra pomaga wzmocnić zaangażowanie poprzez nagradzanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań, co prowadzi do zwiększenia motywacji i zaangażowania w wykonywane obowiązki.
 • Niska satysfakcja z pracy: Poprzez budowanie pozytywnych relacji i atmosfery w miejscu pracy, gra pomaga zwiększyć poziom satysfakcji pracowników, co przekłada się na ich większą satysfakcję z pracy.
 • Problemy z komunikacją: Gra pomaga w budowaniu otwartej i szacującej atmosfery, co może przyczynić się do poprawy komunikacji między pracownikami oraz do zwiększenia efektywności komunikacyjnej.
 • Niski poziom zaufania i współpracy: Gra zachęca do budowania zaufania i współpracy poprzez nagradzanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań, co może przyczynić się do poprawy relacji między pracownikami.
 • Problemy z kulturą organizacyjną: Gra pomaga zmieniać kulturę organizacyjną poprzez inspirujące działania i wspieranie rozwoju zespołów, co może przyczynić się do stworzenia bardziej pozytywnej i wspierającej środowiska pracy.

 

+


JAK SIĘ W NIĄ GRA?

Gra toczy się równolegle do zwykłych, zawodowych spraw. Podczas rozgrywki Gracz wykonuje swoje normalne obowiązki zawodowe, kontaktuje się z innymi pracownikami w typowy dla swoich obowiązków sposób, jednocześnie zwracając szczególną uwagę na zachowania swoje i pozostałych Graczy. Gracz obserwuje i ewentualnie nagradza żetonami zachowania innych Graczy, zgodnie ze swoimi własnymi odczuciami, jednocześnie kolekcjonując żetony otrzymane od pozostałych Graczy.

+


CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

Dzięki wykorzystaniu gry Pozytywnie Zakręceni, możemy spodziewać się większego zaangażowania pracowników w modyfikację ich zachowań. Gra nie tylko motywuje samych Graczy do ujawniania oczekiwanych zachowań i postaw, ale również pozytywne informacje zwrotne, które pracownicy otrzymują od siebie nawzajem, wzmacniają nagradzane zachowania. Dodatkowym elementem motywującym jest lekka i przyjazna atmosfera, towarzysząca samym rozgrywkom.

Korzyści wynikające z treningu z grą Pozytywnie Zakręceni to:

 • wzmocnienie zachowań, które mogą działać motywująco na współpracowników,
 •  zwiększenie świadomości, jakie zachowania mogą motywować innych,
 • uświadomienie, w jakim stopniu pracownicy mają wpływ na motywację innych osób w zespole,
 • doświadczenie wpływu zachowań pracowników na atmosferę w pracy i otwartości na współpracę,
 • kształtowanie kultury wzajemnego szacunku w firmie.

+


CENA

 

 

2 000zł netto – licencja firmowa wersja pudełkowa

+


  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI