Poznaj gry Team Players

WYBIERZ GRĘ
Team Players Icon

Key Factory

Witamy w „Key Factory”, miejscu, w którym decyzje podejmowane przez gracza będą kluczowe dla optymalnego działania całego przedsiębiorstwa.

DLA KOGO?

„Key Factory” to gra stworzona dla liderów oraz mistrzów produkcji, a także dla kierowników produkcji. Jest to również produkt przygotowany z myślą o trenerach, ponieważ stanowiświetne narzędzie do przeprowadzania szkoleń.

+


KIEDY SIĘGNĄĆ?

Key Factory” to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy, jeżeli chcesz:

 • zwiększyć efektywność współpracy wewnątrz działów oraz pomiędzy nimi,
 • zwiększyć umiejętności rozwiązywania problemów oraz zapobiegania im w przyszłości wśród kadry kierowniczej,
 • poprawić komunikację pomiędzy osobami będącymi na różnych szczeblach hierarchii służbowej,
 • zwiększyć poziom zaangażowania wśród swoich pracowników.

+


NA JAKIE PROBLEMY?

Gra odpowiada na takie potrzeby firmy, jak:

 • burzenie silosów pomiędzy działami – gra usprawnia komunikację w całej firmie oraz uczy myślenia jak jeden, spójny organizm,
 • rozwiązywanie problemów oraz zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości,
 • „Key Factory” uczy myślenia strategicznego oraz analizy przyczyn powstawania problemów, co pozwala zapobiec powtórzeniu się niechcianych sytuacji,
 • spojrzenie na perspektywę mistrza produkcji,
 • jeżeli w grze uczestniczy zarząd, może on spojrzeć na funkcjonowanie firmy z perspektywy kierownika produkcji, aby zobaczyć, gdzie leżą problemy i móc podjąć odpowiednie działania.

+


JAK SIĘ W NIĄ GRA?

Tytułowa „Key Factory” to firma produkująca klapki. W organizacji zatrudniającej ponad stu pracowników gracz stawi czoła codziennym menedżerskim wyzwaniom, z którymi spotyka się też w prawdziwym życiu firmy.

Aby wygrać, gracz musi:

 • dobrze przemyśleć przedstawiony problem,
 • wybrać rozwiązanie, które będzie uwzględniało trzy elementy: interes całej firmy, interes innych działów, długofalowość,
 • przedyskutować w zespole propozycje rozwiązań i podjąć wspólnie najlepszą, decyzję mając cały czas na uwadze jej długofalowe skutki.

Podjęcie najlepszych decyzji poskutkuje uzyskaniem najwyższego wyniku. Niezależnie od tego, czy gracz jest mistrzem, liderem, czy też kierownikiem produkcji, doświadczenie nabyte w „Key Factory” pozwoli mu lepiej wykonywać jego zadania.

W innym wariancie rozgrywki gracz jest uczestnikiem rozmowy rozwojowej pomiędzy kierownikiem a liderem lub mistrzem. Jego zadaniem jako kierownika będzie przeprowadzenie jak najlepszej rozmowy. Od tego, jak się spisze, będzie zależała liczba otrzymanych przez niego punktów.

+


CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

Key Factory” pozwoli liderom, mistrzom oraz kierownikom produkcji poprawić szeroko pojęte umiejętności zarządzania. Dzięki grze zwiększą oni swoje umiejętności współpracy, komunikacji oraz reagowania na problemy w firmie. Będą również trenować myślenie przyczynowo-skutkowe.

Jest to również doskonały sposób na naukę prowadzenia rozmów coachingowych w oparciu o realne przykłady z życia produkcji.

Korzyści wynikające z treningu z grą „Key Factory” to:

 • długoterminowa poprawa efektywności w organizacji,
 • poprawa umiejętności rozwiązywania problemów oraz zapobiegania ich występowaniu w przyszłości,
 • efektywna komunikacja,
 • poprawna umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia.

+


  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI