Poznaj gry Team Players

WYBIERZ GRĘ
Team Players Icon

Motywacyjna – W Poszukiwaniu Źródeł Mocy

Każdego motywuje coś innego i ta gra pozwoli Ci to zrozumieć – tak jednym zdaniem możemy opisać „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy”. Nie ma bowiem jednej skutecznej metody motywacji, która pobudzi cały zespół do działania. To, co motywuje jedną osobę, drugą może wręcz zniechęcać do pracy.

„W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” opiera się na koncepcji motywacyjnego DNA. Jej autorką jest Tamara Lowe, wybitna specjalistka z dziedziny motywacji. Koncepcja ta zakłada, że każdy z nas ma indywidualny zestaw czynników, które motywują go do działania.

Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w dziedzinie motywowania swoich pracowników, musisz poznać każdego z nich indywidualnie. Dotarcie do danego pracownika i zrozumienie, co jest dla niego ważne, pozwoli zwiększyć jego satysfakcję z wykonywanej przez niego pracy.

DLA KOGO?

„W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” to gra stworzona dla osób:

  • mających problemy z motywowaniem pracowników,
  • chcących poprawić umiejętność motywowania pracowników,
  • będących po szkoleniu z motywowania i chcących utrwalić nabytą wiedzę oraz przetestować ją w praktycznych sytuacjach,
  • zajmujących się rekrutacją – „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” pozwala rekruterom rozpoznać, co motywuje potencjalnych pracowników, oraz zweryfikować umiejętności motywowania pracowników u kandydatów na stanowiska menedżerskie.

+


KIEDY SIĘGNĄĆ?

  • Jeżeli chcesz, aby menedżerowie potrafili długookresowo motywować swoich pracowników…
  • Jeżeli jesteś trenerem i szukasz narzędzia, które urozmaici Twoje szkolenia…
  • Jeżeli chcesz zwiększyć poziom motywacji zarówno u siebie, jak i u innych…

… to „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” jest właśnie dla Ciebie.

+


NA JAKIE PROBLEMY?

„W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” to odpowiedź na potrzebę skutecznego indywidualnego podejścia do motywowania pracowników. Stanowi narzędzie idealne dla firm, których potrzebą jest poprawa umiejętności motywowania wśród menedżerów oraz wzrost poziomu motywacji u pracowników.

+


JAK SIĘ W NIĄ GRA?

Gra opiera się na prostym schemacie – lider ma za zadanie zmotywować pracownika do wylosowanego zadania (na przykład pozostania w pracy po godzinach). Dzięki prowadzonej rozmowie przełożony coraz lepiej poznaje profil motywacyjny pracownika, dzięki czemu może używać trafniejszych argumentów.

Lider oceniany jest na dwa sposoby. Po pierwsze, za użycie odpowiednich argumentów otrzymuje punkty. Po drugie, przez pracownika, z którym przeprowadzana była rozmowa.

+


CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ?

Dzięki „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” menedżerowie potrafią lepiej zrozumieć, co motywuje ich podwładnych. Kierownikom łatwiej jest również formułować zrozumiałe, uzasadnione wytłumaczenia, dlaczego to właśnie ten pracownik powinien podjąć się wykonania konkretnego zadania. Pozwala to na lepszą delegację pracy, co przekłada się na wzrost zaangażowania pracowników oraz poziom ich zadowolenia z wykonywanych zdań.

Dla działu HR „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” to z pewnością doskonały sposób na poprawę umiejętności rekrutacyjnych. Dzięki grze rekruterzy są bowiem w stanie rozpoznać, co motywuje kandydatów do pracy, oraz zweryfikować u kandydatów na stanowiska menedżerskie umiejętności motywowania.

Z perspektywy organizacji „W Poszukiwaniu Źródeł Mocy” to natomiast idealne narzędzie do poznania kompetencji swoich menedżerów oraz poprawienia ich umiejętności w zakresie motywowania pracowników. Pozwala to na poprawę samodzielności kadry zarządczej, co z pewnością przełoży się na wzrost efektywności pracy i lepsze działanie całej firmy.

+


CENA

 

 

5 000 zł netto – licencja firmowa wersja pudełkowa

3 000 zł netto – licencja firmowa wersja online

6 000 zł netto – licencja firmowa pakiet (wersja pudełkowa i online)

+


    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI