Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.team-players.eu

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Team Player Dorota Tomaszewska poprzez stronę internetową team-players.eu

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dorota Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Team Players Dorota Tomaszewska z siedzibą w Niepołomicach, ul. Nagietkowa 33, 32-005 Niepołomice, NIP: 676-116-06-31, REGON 350851511, adres korespondencyjny, ul. Nagietkowa 33, 32-005 Niepołomice.

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych oraz innych informacji osobom nieupoważnionym.

 

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania takich danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 

 1. Dane, które są podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zakupu naszej usługi lub kontaktu z Użytkownikiem.

 

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym i są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Team Players Dorota Tomaszewska.

 

 1. Osobie, która umieściła dane osobowe w formularzu przesłanym za pomocą strony www.team-players.eu przysługuje prawo wglądu do tych danych, prawo ich modyfikacji oraz prawo żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 1. Team Players Dorota Tomaszewska zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu team-players.eu, zmiany mogą wynikać z rozwoju technologii, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz zmiany w naszym serwisie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stornie www.team-players.eu.

 

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI