NEWSLETTER  Dołącz do naszego newslettera:

  Zarządzanie zespołem rozproszonym

  CZYTAJ

  Zarządzanie zespołem rozproszonym w nowej rzeczywistości

   

  Od lat obserwujemy, jak coraz więcej firm przechodzi na tryb pracy zdalnej. Postępująca cyfryzacja oraz aktualna sytuacja na świecie przyczyniły się do ogromnego wzrostu liczby osób pracujących poza swoim biurem. Stawia to przed managerami sporo wyzwań. Jeszcze wczoraj mieli oni swoich pracowników zgromadzonych w jednym miejscu, dziś natomiast kierują grupą osób rozsianą po całym świecie. Zarządzanie zespołem rozproszonym to zatem zupełnie nowe wyzwanie dla wielu kierowników, dla których wybawieniem mogą okazać się nawet krótkie szkolenia dla firm, np. szkolenia online czy szkolenia dla leaderów zespołów IT. Czym jednak tak naprawdę różni się zarządzanie zespołem stacjonarnym od tego rozproszonego?

  Przede wszystkim, jest to zasadnicza różnica w sposobie komunikowania się pomiędzy pracownikami. Brak bezpośredniego kontaktu może prowadzić do nieporozumień, czy też braku kontroli (lub jej nadmiaru) ze strony managera. Przekazywanie oraz egzekwowanie poleceń w zespole rozproszonym musi opierać się na zaufaniu oraz klarownych zasadach pracy. Niezbędne są również jasne procedury przekazywania informacji. Przykładowo, szkolenie dla leaderów zespołów IT uczy, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z zespołem rozsianym po różnych częściach globu.

  Wyzwania stojące przed managerem

  Zarządzanie zespołem rozproszonym to dla managera zdecydowanie szereg nowych wyzwań. Rozproszenie pracowników oraz problemy komunikacyjne mogą negatywnie wpływać na efektywność pracy grupy oraz ich motywację do działania. Może mieć to również wpływ bezpośrednio na samego managera. Kierownik nie mający kontaktu ze swoimi pracownikami może nabrać poczucia, że nie ma realnego wpływu na pracę swoich podwładnych. Kolejne z wyzwań to utrudnienia w rozwoju kompetencji pracowników. W tym przypadku pomocne mogą okazać się krótkie szkolenia dla firm, np. szkolenia online dla pojedynczych pracowników lub dla całej grupy.

  Innymi z trudności, jakie wiążą się z zarządzaniem zespołem rozproszonym, to chociażby:

  – spadek poczucia przynależności do firmy;

  – utrudniona ocena pracy;

  – mniejsza integracja pracowników;

  – utrudniona możliwość porozumiewania się lub odbioru emocji współpracowników;

  – różnice narodowościowe lub kulturowe pracowników oraz trudności wynikające z pracy w różnych strefach czasowych.

  Co może pomóc?

  Nietrudno zauważyć, że zarządzanie zespołem rozproszonym może stanowić pewną trudność. Wiele firm pokazuje jednak, że jest to zadanie możliwe do zrealizowania. Przykładem są działające w ten sposób od lat firmy z branży IT. Coraz więcej firm decyduje się w tym zakresie na szkolenia online, na przykład na szkolenia dla leaderów zespołów IT.

  Na co, oprócz szkoleń, należy jeszcze kłaść nacisk podczas zarządzania zdalną grupą pracowników? Jakie wyzwania stoją przed managerami?

  • Narzędzia pracy

  Absolutna podstawa sprawnej komunikacji w zespole rozproszonym. Wybór odpowiednich programów oraz aplikacji może zdecydowanie ułatwić komunikację oraz zarządzanie zespołem.

  • Określenie celów

  W przypadku zespołu rozproszonego niezwykle istotne jest, aby pracownicy znali swoje cele. Przy ograniczonej komunikacji, niepoprawnie sformułowane cele mogą prowadzić do nieporozumień oraz wynikającej z tego frustracji.

  • Regularna komunikacja

  Przy rozproszeniu zespołu warto jest, choćby na kilkanaście minut, zebrać cały zespół na np. wideokonferencji. Pozwoli to wyrobić nawyk regularnego kontaktowania się między sobą oraz podniesie poziom integracji w zespole.

  • Integracja

  Jeżeli oczywiście jest to możliwe, warto, aby pracownicy spotkali się ze sobą w prawdziwym świecie. Z pewnością polepszy to relacje zespołu oraz poprawi ich komunikację.

  Zarządzanie przyszłości

  Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie zespołem rozproszonym różni się od tradycyjnego, stacjonarnego modelu zarządzania. Nie należy się go jednak obawiać. Patrząc na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany, niemal pewne jest, że zespoły rozproszone będą standardem w coraz większej ilości firm.

  O innych rozwiązaniach dowiesz się w kolejnym wpisie 🙂 

  Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie reagularnie pojawiają sie ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników. 

  POWRÓT

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI