NEWSLETTER  Dołącz do naszego newslettera:

  Efekty szkoleń z wykorzystaniem gier

  CZYTAJ

  Efekty szkoleń z wykorzystaniem gier 

  Szkolenia bez wątpienia mają znaczący wpływ na rozwój pracowników. Co sprawia, że realizowane szkolenia pracownicze przynoszą pożądane efekty? Jak zaciekawić pracownika szkoleniem? Czy narzędzia dla trenerów takie, jak gry biznesowe mogą w tym pomóc?

  Rozwój biznesu się zmienia

  Ostatnie dekady rozwoju biznesu to szereg ogromnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Rozwój technologii oraz rosnąca w niemal każdym sektorze konkurencja doprowadziły do gruntownych zmian wśród świadomości konsumentów. Efektem był wzrost oczekiwań klientów względem firm, które świadczą dla nich usługi. Ostatnie lata to również zdecydowane zmiany w kwestii realizacji potrzeb samych pracowników. Coraz częściej odchodzi się od standardowego modelu motywowania zewnętrznego. Zamiast tego, zwraca się większą uwagę na potrzeby wewnętrzne pracowników, takie jak chęć rozwoju, docenienia oraz posiadania celu w swojej pracy.

  Opisane powyżej zmiany sprawiają, że szkolenia pracownicze stają się istotne, jak nigdy wcześniej. Prowadzi to jednak do kolejnego wniosku. Szkolenia dla pracowników muszą dziś spełniać najwyższe standardy i w możliwie największym stopniu angażować pracowników do rozwoju. Jak więc narzędzia, takie jak gry dla trenerów, mogą wnieść szkolenia na wyższy poziom? Jak w efektywnym szkoleniu pracowników oraz menedżerów pomagają gry biznesowe?

  Dlaczego warto szkolić

  Dawno odeszło w niepamięć stwierdzenie, że aktywa materialne są najważniejszym elementem przedsiębiorstwa. Dzisiaj, wraz z rozwojem gospodarki, w głównej mierze to kapitał ludzki stanowi o wartości firmy. To ludzie sprawiają, że przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, a zasoby intelektualne mają kluczowe znaczenie w procesie rozwoju i efektywnego funkcjonowania procesów gospodarczych. Wzrost znaczenia aktywów niematerialnych budzi potrzebę zapewnienia przedsiębiorstwu jakościowych pracowników, którzy zagwarantują, że firma nadal będzie się rozwijać. Idealnym narzędziem zapewniającym wzrost umiejętności pracowników są niewątpliwie szkolenia pracownicze.

  Co gry biznesowe wprowadzają do szkoleń

  Trenerzy stoją dziś przed wyzwaniem uczynienia z pracowników prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach. To budzi potrzebę organizacji szkoleń opartych na najlepszych narzędziach mogących wydobyć z pracowników pełnię ich potencjału. Jednym z takich narzędzi są gry dla trenerów, jak na przykład gry menedżerskie, które pozwalają na bardziej efektywne przekazywanie wiedzy, niż standardowe szkolenia. Gry biznesowe posiadają szereg zalet. Po pierwsze, z racji na swoją atrakcyjną formę przekazywania wiedzy, pozwalają one mocniej zaangażować pracowników podczas szkolenia. Wzięcie udziału w grze jest o wiele ciekawsze niż słuchanie wykładu, co przekłada się na lepsze przyswajanie wiedzy. Po drugie, gry szkoleniowe w doskonały sposób utrwalają oraz uporządkowują nabytą podczas szkolenia wiedzę.

  Efekty szkoleń, w których wykorzystuje się gry menedżerskie

  Gry szkoleniowe spotykają się z ogromnym entuzjazmem osób uczestniczących w szkoleniach. Pozytywne strony wykorzystania gier dostrzegają zarówno szkoleni pracownicy, jak i trenerzy wewnętrzni firm. Dla trenerów jest to bowiem doskonałe narzędzie, które można wykorzystywać do regularnych ćwiczeń kompetencji pracowniczych. Gry dla trenerów pozwalają nabyte podczas szkolenia umiejętności przetestować, dzięki czemu pracownicy mogą sprawdzić, jak nabyta przez nich wiedza sprawdza się w praktyce. Do najczęściej wspominanych zalet szkoleń z użyciem gier biznesowych należy przede wszystkim możliwość zdobywania wiedzy podczas zabawy. Atmosfera wspólnego spędzania czasu oraz grania w gry w efekcie przekłada się na zdecydowanie wyższy poziom przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń.

   

  Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie regularnie pojawiają się ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników.

  POWRÓT

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI