Jak krytykować, nie krytykując ?

Jak krytykować, nie krytykując

 

Cytując Aleksandra Fredrę – „Mądra krytyka oświeca, głupia gasi”. W tym artykule poznamy rodzaje krytyki oraz zaproponujemy sposoby odpowiedniego przekazywania innym informacji zwrotnej. Dodatkowo, przedstawimy gry dla trenerów, a w tym gry komunikacyjne, pomagające w praktyce omówionych technik.

 

Krytyka konstruktywna a krytyka destruktywna

 

Mówi się o dwóch rodzajach krytyki – takich, które poprawiają jakość pracy pracownika oraz takie, które nie przynoszą pozytywnego skutku.

Krytyka destruktywna najczęściej przekazywana jest bez wskazania dróg prawidłowego rozwiązania danej sytuacji oraz podania wyjaśnienia. Skutkuje to pogorszeniem wykonywania zadań przez pracowników oraz wywołuje nastawienie obronne, przez co dalsza wymiana zdań może tylko spowodować i pogłębiać konflikt.  Ponadto, najczęściej odwołuje się ona do komunikatów typu –„Ty”.

W przeciwieństwie stoi krytyka konstruktywna, która wpływa na polepszenie wykonywania zadań tzn. zwiększeniu danych kompetencji w przyszłości. Krytyka konstruktywna ma na celu analizę popełnionych błędów wraz z podaniem faktów. Uwzględnia ona opis swoich wrażeń oraz zawiera pytania otwarte. Nie wyśmiewa, nie atakuje i służy uczeniu się na własnych błędach.

Na rynku istnieją różne gry dla trenerów, które mówią jak należy się komunikować. Zazwyczaj szkolenia z komunikacji zawierają szereg technik, które pokazują jak powinna wyglądać konstruktywna krytyka. Ciągle jeszcze jednak jest za mało gier dla trenerów, które umożliwiałyby trenowanie poszczególnych technik w trakcie szkoleń.

 

Jak przekazać informację zwrotną, a nie krytykować?

 

Poniżej prezentujemy przykładowe techniki, na które warto zwrócić uwagę przygotowując się do rozmowy, podczas której chcemy udzielić komuś negatywną informację.

Zazwyczaj szkolenia menedżerskie obfitują w bardzo dużą ilość technik wprowadzanych w bardzo krótkim czasie. Podobnie wygląda to ze szkoleniami z komunikacji. Zazwyczaj jest tak, że większość technik bardzo szybko jest zapominana.

Obecnie jest niewiele gier dla trenerów, które pozwalają na trenowanie i utrwalanie technik, o których mowa podczas szkoleń.

Gra komunikacyjna pozwala w atrakcyjny sposób trenować wszystkie poznane techniki. Podczas krótkich rund w ramach szkoleń z komunikacji, uczestnicy mogą nabyć biegłości w stosowaniu wszystkich narzędzi. Również szkolenia menedżerskie, mogą stać się, z jej wykorzystaniem bardziej atrakcyjne.

Manager’s Way to idealna gra, która to umożliwia.

Wszystkie opisywane przez nas wcześniej narzędzia to doskonałe gry dla trenerów, które uprzyjemnią każdy warsztat pracy trenerom.

 

Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie regularnie pojawiają się ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników.

Efekty szkoleń z wykorzystaniem gier

Efekty szkoleń z wykorzystaniem gier 

Szkolenia bez wątpienia mają znaczący wpływ na rozwój pracowników. Co sprawia, że realizowane szkolenia pracownicze przynoszą pożądane efekty? Jak zaciekawić pracownika szkoleniem? Czy narzędzia dla trenerów takie, jak gry biznesowe mogą w tym pomóc?

Rozwój biznesu się zmienia

Ostatnie dekady rozwoju biznesu to szereg ogromnych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Rozwój technologii oraz rosnąca w niemal każdym sektorze konkurencja doprowadziły do gruntownych zmian wśród świadomości konsumentów. Efektem był wzrost oczekiwań klientów względem firm, które świadczą dla nich usługi. Ostatnie lata to również zdecydowane zmiany w kwestii realizacji potrzeb samych pracowników. Coraz częściej odchodzi się od standardowego modelu motywowania zewnętrznego. Zamiast tego, zwraca się większą uwagę na potrzeby wewnętrzne pracowników, takie jak chęć rozwoju, docenienia oraz posiadania celu w swojej pracy.

Opisane powyżej zmiany sprawiają, że szkolenia pracownicze stają się istotne, jak nigdy wcześniej. Prowadzi to jednak do kolejnego wniosku. Szkolenia dla pracowników muszą dziś spełniać najwyższe standardy i w możliwie największym stopniu angażować pracowników do rozwoju. Jak więc narzędzia, takie jak gry dla trenerów, mogą wnieść szkolenia na wyższy poziom? Jak w efektywnym szkoleniu pracowników oraz menedżerów pomagają gry biznesowe?

Dlaczego warto szkolić

Dawno odeszło w niepamięć stwierdzenie, że aktywa materialne są najważniejszym elementem przedsiębiorstwa. Dzisiaj, wraz z rozwojem gospodarki, w głównej mierze to kapitał ludzki stanowi o wartości firmy. To ludzie sprawiają, że przedsiębiorstwo jest konkurencyjne, a zasoby intelektualne mają kluczowe znaczenie w procesie rozwoju i efektywnego funkcjonowania procesów gospodarczych. Wzrost znaczenia aktywów niematerialnych budzi potrzebę zapewnienia przedsiębiorstwu jakościowych pracowników, którzy zagwarantują, że firma nadal będzie się rozwijać. Idealnym narzędziem zapewniającym wzrost umiejętności pracowników są niewątpliwie szkolenia pracownicze.

Co gry biznesowe wprowadzają do szkoleń

Trenerzy stoją dziś przed wyzwaniem uczynienia z pracowników prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach. To budzi potrzebę organizacji szkoleń opartych na najlepszych narzędziach mogących wydobyć z pracowników pełnię ich potencjału. Jednym z takich narzędzi są gry dla trenerów, jak na przykład gry menedżerskie, które pozwalają na bardziej efektywne przekazywanie wiedzy, niż standardowe szkolenia. Gry biznesowe posiadają szereg zalet. Po pierwsze, z racji na swoją atrakcyjną formę przekazywania wiedzy, pozwalają one mocniej zaangażować pracowników podczas szkolenia. Wzięcie udziału w grze jest o wiele ciekawsze niż słuchanie wykładu, co przekłada się na lepsze przyswajanie wiedzy. Po drugie, gry szkoleniowe w doskonały sposób utrwalają oraz uporządkowują nabytą podczas szkolenia wiedzę.

Efekty szkoleń, w których wykorzystuje się gry menedżerskie

Gry szkoleniowe spotykają się z ogromnym entuzjazmem osób uczestniczących w szkoleniach. Pozytywne strony wykorzystania gier dostrzegają zarówno szkoleni pracownicy, jak i trenerzy wewnętrzni firm. Dla trenerów jest to bowiem doskonałe narzędzie, które można wykorzystywać do regularnych ćwiczeń kompetencji pracowniczych. Gry dla trenerów pozwalają nabyte podczas szkolenia umiejętności przetestować, dzięki czemu pracownicy mogą sprawdzić, jak nabyta przez nich wiedza sprawdza się w praktyce. Do najczęściej wspominanych zalet szkoleń z użyciem gier biznesowych należy przede wszystkim możliwość zdobywania wiedzy podczas zabawy. Atmosfera wspólnego spędzania czasu oraz grania w gry w efekcie przekłada się na zdecydowanie wyższy poziom przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń.

 

Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie regularnie pojawiają się ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników.

Czynniki wpływające na efektywność sprzedaży

Czynniki wpływające na efektywność sprzedaży

Co sprawia, że jedni handlowcy stale zwiększają swoją sprzedaż, podczas gdy inni stoją w miejscu lub notują coraz słabsze wyniki? Czego oczekuje dziś klient i na co musi kłaść nacisk nowoczesny handlowiec, aby sprostać wymaganiom rynku? Jak szkolenia sprzedażowe prowadzą do wzrostu przychodów firmy? Czy narzędzia dla trenerów, takie jak gry sprzedażowe, mogą w tym pomóc?

Rynek się zmienia

Nie ulega wątpliwości, że klient z roku na rok staje się osobą coraz bardziej wymagającą. Dynamiczny rozwój technologii przyczynił się do gruntownej przebudowy modeli zakupowych konsumentów. Wraz z rozwojem Internetu klienci są coraz lepiej zorientowani w produktach oraz doświadczeni w kupowaniu. Znajomość produktu oraz ofert konkurencji przyczynia się do wzrostu wymagań konsumenta. Jak nigdy wcześniej, klient oczekuje od sprzedawcy dyspozycyjności, otwartości oraz elastyczności w procesie zakupowym. Co więcej, ludzie w coraz większym stopniu wyczuleni są na handlowców, którym nie zależy na kliencie, a jedynie na szybkim domknięciu transakcji. Nowoczesny sprzedawca musi zatem stać się doradcą, który wzbudzi zaufanie klienta i pomoże mu wybrać najlepszą spośród dostępnych opcji.

Jak nie zostać w tyle?

W obliczu zmieniającego się rynku oraz postaw konsumentów, firmy powinny dążyć do unowocześnienia działań wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Podstawowymi działaniami firm, które chcą zwiększać obroty powinny być zatem dążenia do usprawnienia współpracy między działami w firmie oraz wdrażanie postaw wspierających sprzedaż. Oprócz tego, niezwykle istotna jest otwartość na nowe technologie wspomagające kontakt z klientem oraz zawieranie transakcji. Klienci oczekują od firm, że będą one dyspozycyjne o różnych porach dnia. Stąd ogromny wzrost znaczenia np. mobilnych rozwiązań CRM wspomagających sprawną obsługę klientów z dowolnego miejsca.

Rozwój technologii to jedno, jednak sprzedaż to wciąż przede wszystkim relacje międzyludzkie. Handlowiec musi dzisiaj stale się rozwijać oraz doskonalić posiadane w swoim warsztacie techniki sprzedażowe.

Szkolenia sprzedażowe, czy też szkolenia z obsługi klienta, z racji stale rosnących oczekiwań konsumenta, stają się zatem niezbędne do rozwoju działu sprzedaży.

Jak szkolenia sprzedażowe odpowiadają na potrzeby rynku?

Wzrost wymagań klientów w naturalny sposób prowadzi do rozwoju potrzeb handlowców, którzy muszą stale doskonalić swoje techniki sprzedażowe. Szkolenia z obsługi klienta stoją zatem przed wyzwaniem uczynienia z handlowców profesjonalnych doradców wzbudzających zaufanie konsumenta. Jakie narzędzia dla trenerów pozwolą zatem pomóc handlowcom wzbić się na szczyt umiejętności sprzedażowych?

Propozycją specjalistów Team Players są gry sprzedażowe, takie jak „Make a deal”.

Gra „Make a deal” została stworzone z myślą o handlowcach oraz ich przełożonych chcących poprawić swoje umiejętności z zakresu sprzedaży. Gra stawia uczestnika przed zadaniem poradzenia sobie w realnych sytuacjach, z którymi mierzy się w swojej pracy na co dzień. Pozwala to wydobyć z gracza jego handlowy potencjał oraz przenieść go na wyższy poziom budowania relacji handlowych z klientami.

„Make a deal” to przykład narzędzia dla trenerów, które sprawdzi się zarówno w pracy z handlowcami, jak i ich przełożonymi. Dla przedstawicieli handlowych to doskonały trening ich technik sprzedażowych. Dla menedżerów jest to natomiast świetna okazja, aby poznać mocne i słabe strony swoich pracowników, aby wiedzieć, co warto poprawić.

Szkolenia sprzedażowe oraz gry sprzedażowe, takie jak „Make a deal”, stanowią zatem idealną odpowiedź na potrzeby firm, które chcą zwiększyć efektywność sprzedaży w swoim przedsiębiorstwie.

 

Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie regularnie pojawiają się ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników.

Co wpływa na motywację pracowników?

Co wpływa na motywację pracowników?

Motywowanie pracowników to jedna z funkcji zarządzania, która sprawia menedżerom najwięcej trudności. I chociaż dyskusje na temat skutecznego motywowania toczą się od dekad, a szkolenia z motywacji, często z wykorzystaniem gadżetów dla trenerów dostarczają wielu porad, jak pobudzać ludzi do działania, wciąż wielu menedżerów boryka się z problemem niezmotywowanych pracowników. Co trzeba wiedzieć, aby skutecznie motywować innych? Jak szkolenia z motywowania, czy też gry dla menedżerów mogą wpłynąć na długotrwałe zaangażowanie pracowników do działania?

Dlaczego powinniśmy odłożyć kij i marchewkę?

Popularna kilkadziesiąt lat temu zasada kija i marchewki zakładała, że należy nagradzać za dobre zachowanie oraz karać za złe. W rezultacie człowiek jako istota rozumna zawsze miał podejmować racjonalne działania przynoszące mu korzyść, co miało z kolei maksymalizować wydajność oraz zyski firmy. Jednak druga połowa XX wieku dobitnie pokazała, że metoda ta nie wystarcza w coraz bardziej skomplikowanych gospodarkach potrzebujących osób z zaawansowanymi umiejętnościami.

Zasada kija i marchewki nie działa z kilku powodów. Po pierwsze, nagroda zewnętrzna zmniejsza zainteresowanie samym zadaniem. Choć w krótkim okresie chęć zdobycia nagrody działa bardzo pozytywnie, w dłuższej perspektywie może to prowadzić do spadku motywacji.

Po drugie, nagroda warunkowa typu „jeśli zrobisz to, dostaniesz tamto” zmniejsza wewnętrzną motywację pracownika, ponieważ zmusza go do rezygnacji z części jego autonomii. Co zatem należy wiedzieć, aby prowadzona przez menedżerów gra motywacyjna przyniosła zamierzone efekty?

4 zasady motywacji – DNA Tamary Lowe

Zasady motywacji Tamary Lowe, amerykańskiej ekspertki w dziedzinie motywowania to dziś podstawowe gadżety dla trenerów podczas szkolenia z motywacji. Aby móc zrozumieć, co wpływa na motywację pracowników należy przestrzegać tych czterech reguł.

  1. Każdy motywuje się inaczej. Należy pamiętać o tym, że każdego do działania mogą pobudzać inne czynniki.
  2. Każdy ma wyjątkowy i niepowtarzalny typ motywacyjny. Jest to motywacyjne DNA, o którym opowiemy niżej.
  3. To, co motywuje jedną osobę, może demotywować inną. Zasada, która nakazuje nam zachować ostrożność podczas motywowania więcej niż jednej osoby. To, co motywuje jednego pracownika (np. stabilizacja), na drugiego, pragnącego wyzwań, może działać zupełnie odwrotnie.
  4. O typach motywacyjnych nie można mówić w kategoriach „lepszy-gorszy”.

Motywacyjne DNA tworzą trzy elementy. Są to:

  1. Dążenia (ang. Drives) – wewnętrzna siła motywująca do działania. Dążyć możemy np. do kontaktu z innymi lub do wydajności.
  2. Potrzeby (ang. Needs) – np. do stabilizacji lub do zmiany.  Podstawowe wymagania, które należy spełnić, aby pracownik mógł się realizować.
  3. Nagrody (ang. Awards) – oczekiwane przez nas wynagrodzenie wewnętrzne lub zewnętrzne.

Dopiero dokładnie przeprowadzona analiza dążeń, potrzeb oraz oczekiwanych nagród pozwoli nam zrozumieć, co motywuje danego pracownika.

Szkolenia z motywacji sposobem na zrozumienie pracowników

Gdy zasoby ludzkie stają się kluczowym czynnikiem sukcesów, zmotywowana kadra to absolutna konieczność do poprawnego działania przedsiębiorstwa. Efektem tego jest rosnące zapotrzebowanie na szkolenia z motywowania pracowników. Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi specjalistów z Team Players są gry dla menedżerów pozwalające w pełni zrozumieć swoich pracowników. Przykładem jest gra motywacyjna „Get Motivated”. Oparta na koncepcji motywacyjnego DNA wspomnianej wcześniej Tamary Lowe, „Get Motivated” pozwala na dokładne poznanie oraz zrozumienie czynników motywacyjnych danej osoby. Więcej o tej grze oraz jej zastosowaniach przeczytasz tutaj.

Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie regularnie pojawiają się ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników.

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym w nowej rzeczywistości

 

Od lat obserwujemy, jak coraz więcej firm przechodzi na tryb pracy zdalnej. Postępująca cyfryzacja oraz aktualna sytuacja na świecie przyczyniły się do ogromnego wzrostu liczby osób pracujących poza swoim biurem. Stawia to przed managerami sporo wyzwań. Jeszcze wczoraj mieli oni swoich pracowników zgromadzonych w jednym miejscu, dziś natomiast kierują grupą osób rozsianą po całym świecie. Zarządzanie zespołem rozproszonym to zatem zupełnie nowe wyzwanie dla wielu kierowników, dla których wybawieniem mogą okazać się nawet krótkie szkolenia dla firm, np. szkolenia online czy szkolenia dla leaderów zespołów IT. Czym jednak tak naprawdę różni się zarządzanie zespołem stacjonarnym od tego rozproszonego?

Przede wszystkim, jest to zasadnicza różnica w sposobie komunikowania się pomiędzy pracownikami. Brak bezpośredniego kontaktu może prowadzić do nieporozumień, czy też braku kontroli (lub jej nadmiaru) ze strony managera. Przekazywanie oraz egzekwowanie poleceń w zespole rozproszonym musi opierać się na zaufaniu oraz klarownych zasadach pracy. Niezbędne są również jasne procedury przekazywania informacji. Przykładowo, szkolenie dla leaderów zespołów IT uczy, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z zespołem rozsianym po różnych częściach globu.

Wyzwania stojące przed managerem

Zarządzanie zespołem rozproszonym to dla managera zdecydowanie szereg nowych wyzwań. Rozproszenie pracowników oraz problemy komunikacyjne mogą negatywnie wpływać na efektywność pracy grupy oraz ich motywację do działania. Może mieć to również wpływ bezpośrednio na samego managera. Kierownik nie mający kontaktu ze swoimi pracownikami może nabrać poczucia, że nie ma realnego wpływu na pracę swoich podwładnych. Kolejne z wyzwań to utrudnienia w rozwoju kompetencji pracowników. W tym przypadku pomocne mogą okazać się krótkie szkolenia dla firm, np. szkolenia online dla pojedynczych pracowników lub dla całej grupy.

Innymi z trudności, jakie wiążą się z zarządzaniem zespołem rozproszonym, to chociażby:

– spadek poczucia przynależności do firmy;

– utrudniona ocena pracy;

– mniejsza integracja pracowników;

– utrudniona możliwość porozumiewania się lub odbioru emocji współpracowników;

– różnice narodowościowe lub kulturowe pracowników oraz trudności wynikające z pracy w różnych strefach czasowych.

Co może pomóc?

Nietrudno zauważyć, że zarządzanie zespołem rozproszonym może stanowić pewną trudność. Wiele firm pokazuje jednak, że jest to zadanie możliwe do zrealizowania. Przykładem są działające w ten sposób od lat firmy z branży IT. Coraz więcej firm decyduje się w tym zakresie na szkolenia online, na przykład na szkolenia dla leaderów zespołów IT.

Na co, oprócz szkoleń, należy jeszcze kłaść nacisk podczas zarządzania zdalną grupą pracowników? Jakie wyzwania stoją przed managerami?

Absolutna podstawa sprawnej komunikacji w zespole rozproszonym. Wybór odpowiednich programów oraz aplikacji może zdecydowanie ułatwić komunikację oraz zarządzanie zespołem.

W przypadku zespołu rozproszonego niezwykle istotne jest, aby pracownicy znali swoje cele. Przy ograniczonej komunikacji, niepoprawnie sformułowane cele mogą prowadzić do nieporozumień oraz wynikającej z tego frustracji.

Przy rozproszeniu zespołu warto jest, choćby na kilkanaście minut, zebrać cały zespół na np. wideokonferencji. Pozwoli to wyrobić nawyk regularnego kontaktowania się między sobą oraz podniesie poziom integracji w zespole.

Jeżeli oczywiście jest to możliwe, warto, aby pracownicy spotkali się ze sobą w prawdziwym świecie. Z pewnością polepszy to relacje zespołu oraz poprawi ich komunikację.

Zarządzanie przyszłości

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie zespołem rozproszonym różni się od tradycyjnego, stacjonarnego modelu zarządzania. Nie należy się go jednak obawiać. Patrząc na zachodzące w dzisiejszym świecie zmiany, niemal pewne jest, że zespoły rozproszone będą standardem w coraz większej ilości firm.

O innych rozwiązaniach dowiesz się w kolejnym wpisie 🙂 

Zapraszamy też do obserwowania nas na LinkedInieFacebooku gdzie reagularnie pojawiają sie ciekawostki z zakresu rozwoju pracowników. 

UWAGA KONKURS!

Wysłaliśmy naszego menadżera na misję dookoła świata

 

Wysłaliśmy naszego menadżera na misję dookoła świata i z tego powodu, dla wszystkich, którzy skomentują pod tym postem swoje zdjęcie z miejsca, gdzie znajduje się nasz Menedżer, dostają od nas karty z technikami! 

 

Manager’s Way jest naszą najnowszą grą szkoleniową, która umożliwia trenowanie umiejętności menadżerskich poprzez odtwarzanie sytuacji z życia pracowników na całym świecie. Te symulacje powodują, że kierownicy mogą nauczyć się jak sobie poradzić w różnych okolicznościach używając technik menadżerskich.

Zapraszamy na nasz LinkedIn po szczegóły 🙂 Regulamin konkursu znajdziesz tutaj!

 

 

 

 

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI